X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

poordavoodi

جلسه كميسيون نظارت شوراي اسلامي شهر بروجرد – شنبه يازدهم آذر ماه 1396

💢با موضوع : ساماندهي پرسنل شهرداري و مشخص نمودن كاركنان داراي شرايط بازنشستگي با حضور مدير امور اداري و رفاهي شهرداري تشكيل شد.

 

💢اهم موارد مورد بحث:

 

1)كاركنان داراي 30 سال سابقه تأمين اجتماعي بازنشسته شوند.

 

2)پرسنل داراي شرايط مشاغل سخت و زيان آور داراي 20 سال سابقه كار متوالي و 25 سال متناوب مشخص شده وجهت بازنشسته شدن معرفي گردند.

 

دی ان ان