X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

poordavoodi

جمع‌آوری روزانه برگ‌های پائیزه جهت تولید خاک برگ

💢فصل پاییز در شهر بروجرد با درختان سربه فلک کشیده در دو سوی خیابان ها علاوه بر زیبایی های خاص خود که موردتوجه شهروندان و گردشگران واقع می شود، همواره برای شهرداری به عنوان متولی پاکیزگی شهر بیانگر تلاش بیشتر است تا همزمان با آغاز برگ­ریزان درختان ضمن جمع آوری برگ های خشک، از وقوع گرفتگی های مسیر آبرفت های شهری جلوگیری نمایند.

 

💢جمع‌آوری برگ‌ها بصورت روزانه انجام می گیرد که پس از انتقال آن به مکان های تعیین شده، از آن برای تولید خاک برگ استفاده می شود.

 

دی ان ان