X

اخبار شهرداری بروجرد

اخبار شهرداری بروجرد

اجرای بهسازی ؛ ترمیم و لکه گیری آسفالت انتهای کوچه شریف در خیابان صفا

اجرای بهسازی ؛ ترمیم و لکه گیری آسفالت انتهای کوچه شریف در خیابان صفا

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای دال جهت احداث پل بر روی معبر ورودی و خروجی کوچه شقایق ۷ بلوار ارتش

اجرای دال جهت احداث پل بر روی معبر ورودی و خروجی کوچه شقایق ۷ بلوار ارتش

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بتن ریزی پس از دال گذاری  و پوشش روی جداول جهت تسهیل در عبور و مرور کوچه شهید علی محمد گودرزی واقع در خیابان بهارستان

اجرای بتن ریزی پس از دال گذاری و پوشش روی جداول جهت تسهیل در عبور و مرور کوچه شهید علی محمد گودرزی واقع در خیابان بهارستان

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای روکش آسفالت بلوار امام لاین سوم

اجرای روکش آسفالت بلوار امام لاین سوم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
مرمت جداول کوی شکوفه دو در فاز ۱ شهرک اندیشه جنب پارک نماز

مرمت جداول کوی شکوفه دو در فاز ۱ شهرک اندیشه جنب پارک نماز

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای روکش آسفالت لاین کندرو بلوار امام ره

اجرای روکش آسفالت لاین کندرو بلوار امام ره

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای تسطیح و رگلاژ کوچه مجاورت مجتمع نگین فاز ۸ اندیشه

اجرای تسطیح و رگلاژ کوچه مجاورت مجتمع نگین فاز ۸ اندیشه

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای کفپوش رنگی ۴۰×۴۰  در پیاده رو ۱۶ متری انقلاب واقع در خیابان چمران

اجرای کفپوش رنگی ۴۰×۴۰ در پیاده رو ۱۶ متری انقلاب واقع در خیابان چمران

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بتن ریزی و دال گذاری خیابان بهارستان کوچه شهید علی محمد گودرزی

اجرای بتن ریزی و دال گذاری خیابان بهارستان کوچه شهید علی محمد گودرزی

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی و کفپوش رنگی  در پیاده رو مجاورت میدان توحید به سمت خیابان بهارستان

اجرای بهسازی و کفپوش رنگی در پیاده رو مجاورت میدان توحید به سمت خیابان بهارستان

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی آسفالت خیابان صفا کوچه شریف (اهل بیت)

اجرای بهسازی آسفالت خیابان صفا کوچه شریف (اهل بیت)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای تسطیح و رگلاژ بستر زمین ورزشی فوتبال جهت  استفاده شهروندان بلوار رهبری مجاورت ورزشگاه ولایت

اجرای تسطیح و رگلاژ بستر زمین ورزشی فوتبال جهت استفاده شهروندان بلوار رهبری مجاورت ورزشگاه ولایت

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای بهسازی و لکه گیری آسفالت خیابان جعفری محدوده کوچه ناسکدین روبروی بازار زرگرها

اجرای بهسازی و لکه گیری آسفالت خیابان جعفری محدوده کوچه ناسکدین روبروی بازار زرگرها

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
اجرای روکش آسفالت لاین دوم و سوم بلوار امام (ره)

اجرای روکش آسفالت لاین دوم و سوم بلوار امام (ره)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
باز کردن قالب دیوارهای پل زیرگذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

باز کردن قالب دیوارهای پل زیرگذر ورودی شهرک مشاغل مزاحم

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
RSS
دی ان ان