X

دسته ها

اخبار شهرداری بروجرد

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد با موضوع تشکیل کارگروه محیط زیست برگزار شد

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد با موضوع تشکیل کارگروه محیط زیست برگزار شد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با حضور کارکنان روابط عمومی شهرداری و سازمان های تابعه به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد

جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با حضور کارکنان روابط عمومی شهرداری و سازمان های تابعه به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه فوق‌العاده کمیسیون فرهنگی اجتماعی (جلسه ۶۰)

جلسه فوق‌العاده کمیسیون فرهنگی اجتماعی (جلسه ۶۰)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۷) / موضوع جلسه: بازدید میدانی از سالن های ورزشی شهرداری در سطح شهر

گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۷) / موضوع جلسه: بازدید میدانی از سالن های ورزشی شهرداری در سطح شهر

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۶)

جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۶)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (جلسه ۵۵)

کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (جلسه ۵۵)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۳)

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۳)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۲)

گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۲)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۱)

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بروجرد (شماره ۵۱)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۰)

گزارش فعالیت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر (شماره ۵۰)

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد


موضوع : برگزاری همایش ملی روز نکو داشت بروجرد 

نکات مهم : 
تشکیل کارگروه مشترک بین دستگاههای ذیربط جهت برگزاری همایش
انجام اقدامات لازم در راستای برگزاری همایش 
بحث و گفتگو پیرامون معرفی توانمندیهای بروجرد در سطح کشور 
استفاده از ایده ها و روش های نوین ایجاد درآمد پایدار با استفاده ازظرفیت و پتانسیل های گردشگری بروجرد 
معرفی ابنیه ها و مراکز تاریخی و گردشگری و صنایع دستی و سوغات بروجرد 
 

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه كميسيون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه كميسيون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

دوشنبه 11 تیر ماه 1397
موضوع بخش اول : پارک بانوان 
اهم مباحث :
بررسی میزان درآمد پارک بانوان ، وضعیت نیروی انسانی ، امکانات موجود در پارک ، وضعیت غرفه ها 
موضوع بخش دوم : 
لزوم معرفی اماکن تاریخی و گردشگری بروجرد در پارکها و مکانهای استقرار مسافرین 
معرفی و شناساندن صنایع دستی و سوغات بروجرد 
تهیه طرح ساماندهی وضعیت میدان آیت ا... بروجردی (ره) 
ورودی باغ فدک و ... 

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۷
ساعت ۸ صبح 
موضوع : ساماندهی وضعیت سالن های ورزشی تحت نظارت شهرداری بروجرد
اهم مباحث : 
انتظار برنامه ریزی مناسب جهت استفاده شهروندان از سالن های ورزشی شهرداری 
در اختیار نهادن نیروهای متخصص جهت ارائه خدمات در سالن های ورزشی 
کفپوش نمودن ورزشگاه رسالت

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع :
هم اندیشی با دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در رابطه با برگزاری همایش مشترک بین دانشگاه و شورای اسلامی شهر و 
شهرداری بروجرد 
اهم مباحث :
پیشنهاد عنوان توسعه پایدار گردشگری با رویکرد حفظ محیط زیست برای برگزاری همایش 
برگزاری کارگاههای آموزشی در کنار همایش با استفاده از تجارب اساتید دانشگاه 
تشکیل کمیته مشترک بصورت تخصصی با مشخص نمودن عنوان و موضوع اصلی همایش و محورهای آن 
طراحی سایت و پوستر همایش

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی شورای اسلامی شهر بروجرد

نویسنده: poordavoodi
0 نظرات
RSS

انتخابگر پوسته

دی ان ان