اهم وظایف و ماموریت های سیما ، منظر و فضای سبز شهری

اهم وظایف و ماموریت های سیما ، منظر و فضای سبز شهری به شرح ذیل است.

 1. مدیریت تهیه، تدوین و اجرای طرح های مطالعاتی موضعی و موضوعی فضای سبز و باز،نما و منظر شهری مبتنی بر طرح های مصوب جامع و تفصیلی و برنامه های راهبردی-عملیاتی توسعه شهر و شهرداری و اسناد ارتقاء کیفیت محیطی با رویکرد شهر پایدار.
 2. مدیریت توسعه متوازن کمی و کیفی فضای سبز و منظر شهری از نظر اکولوژیکی،زیست محیطی،گردشگری،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ عمومی در سطوح مختلف عملکردی و در نظر گرفتن نیازهای کلیه اقشار جامعه.
 3. برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظرشهری.
 4. استفاده از انواع هنرهای شهری اعم از گرافیک محیطی،احجام و مجسمه های شهری،مبلمان، آب نماها، نورپردازی فضای شهری در زیباسازی شهری مبتنی بر نتایج مطالعات کاربردی.
 5. صدور مجوز و نظارت بر طراحی و نصب هرگونه تابلو تجاری،تبلیغاتی،مشاغل و نظایر آن.
 6. مدیریت اجرای طرح های موضعی وموضوعی روشنایی و نورپردازی فضاها و اماکن عمومی، عناصر ونمادهای شهری.
 7. شناسایی مکان های غیر قابل دفاع شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای امن کردن آنها.
 8. مدیریت طراحی،احداث،توسعه و تجهیز، باز پیرایی و نگهداری فضاهای سبز شهری عمومی.
 9. مدیریت توسعه فضاهای تفریحی،شهربازی ها، باغ وحش، پارک طبیعت، پارک بانوان و نظایر آن.
 10. مدیرت اجرای طرح های فضای سبز شهری عمومی واقع در حریم شهرها با تاکید بر کمربند فضای سبز.
 11. ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی فضاهای سبز شهری.
 12. شناسایی،ثبت اطلاعات و جلوگیری از تخریب باغات واقع در محدوده و حریم شهرها و اتخاذ راه کارهای حمایتی از مالکین آنها.
 13. شناسایی و استفاده از ظرفیت های جدید و تکنولوژی های نوین برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری(پشت بامهای سبز، فضای سبز عمودی و نظایر آنها) مبتنی بر مطالعات کاربردی متناسب با شرایط و ویژگیهای محلی.
 14. حفظ، احیا و ایجاد باغ های عمومی شهری با استفاده از دانش بومی و الگوهای سنتی و محلی باغ ایرانی متناسب با شرایط و ویژگی های محلی.
 15. شناسایی، تنوع بخشی و بهبود زیستگاه های حیات وحش بومی واقع در فضای سبز شهری عمومی نظیر پرندگان.
 16. بررسی،شناسایی، مدیریت تولید و استفاده از گونه های گیاهی زینتی و غیر زینتی با نیاز آبی و هزینه نگهداری پایین و سازگار با شرایط منطقه در سطوح فضای سبز شهری با رعایت اصول فنی طراحی کاشت و با تاکید بر توسعه احجام سبز.
 17. شناسایی و استفاده بهینه از منابع آبی پایدر با اولویت استفاده از پساب تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر آبهای نامتعارف، ایجاد شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز شهری عمومی آز آب شرب شهری و اصلاح روشهای آبیاری سنتی و جایگزینی با روشهای نوین آبیاری.
 18. حفاظت و استفاده بهینه از منابع خاک با بکارگیری روشهای اصلاح و تقویت خاک در عرصه های فضای سبز شهری عمومی.
 19. رعایت استانداردها،ضوابط و مقررات ایمنی،بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت.
 20. مدیریت ایجاد بهره برداری از سرویس های بهداشتی عمومی.
 21. آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه فضای سبز منظر شهری و بسترسازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
 22. ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها،نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص طراحی، ایجاد، نگهداری و بهره برداری از فضای سبز با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.

توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها.