X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

تصمیمات لازم جهت رفع موانع و مشکلات مجتمع تجاری خدماتی هشت بهشت بروجرد اتخاذ شد

💢به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، روز گذشته جلسه ای به منظور برطرف کردن موانع و مشکلات مجتمع تجاری-خدماتی هشت بهشت بروجرد با حضور مهندس امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، دکتر رحیم جافری شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد و سرمایه گذار پروژه برگزار شد.

💢در پایان این جلسه تصمیماتی به شرح ذیل جهت حل و فصل کردن مشکلات موجود اتخاذ شد:

🔸شهرداری با توجه به وضعیت موجود ساخت و ساز صورت گرفته در پروژه، نسبت به اصلاح پروانه اقدام نماید.
🔸مغازه هایی که تاکنون پیش فروش شده همگی از سهم سرمایه گذار بوده و سهم شهرداری کمافی السابق محفوظ است.
🔸پس از تحویل پروانه اصلاح شده توسط شهرداری، سرمایه گذار ۱۸ ماه فرصت دارد تا نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید در غیراینصورت ماهانه نیم درصد از سهم سرمایه گذار کم و به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
 

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان