X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

رفع خطر از دیوار تخریب شده در خیابان حافظ جنوبی کوچه شهید مشایی فرد که در اثر بارندگی های شب گذشته دچار ریزش شده بود

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان