X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

پیام تشکر شهرداری بروجرد از سمن های زیست محیطی

💢امروز در حرکتی زیبا و در تداوم فعالیت های گذشته، تعدادی از همشهریان عزیز اقدام به پاکسازی بلوار ولایت و‌ پارک یادبود نمودند. بی شک چنین فعالیت هایی می تواد نقش بسزایی را در آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در بین شهروندان داشته باشد.

💢مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ضمن تشکر و قدردانی از این حرکت شایسته، دست تمامی این عزیزان را بعنوان بازوی توانمندی شهرداری در حفاظت و پاکسازی محیط زیست به گرمی می فشارد.
 

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان