X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

گزارش تصویری / تلاش بی وقفه مجموعه شهرداری برای بازگشایی و برف روبی معابر سطح شهر پس از تشدید نزولات آسمانی و نظارت مستقیم دکتر جافری بر حسن انجام این فعالیت ها

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان