X

اخبار و اطلاعات معاونتها و واحدهای شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بروجرد : جناب آقای سید محمد رنگینی

اهم وظایف: در ادامه ارائه شده است

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

مدیریت منابع انسانی در نظر دارد دوره های کوتاه مدت آموزشی درون سازمانی را جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان واحدهای مختلف در قالب عناوین تخصصی برگزار نماید.ضمنا لیست دوره ها به پیوست حضورتان ایفاد می گردد.

نویسنده: SuperUser
0 نظرات

مدیریت حراست

مدیریت حراست: جناب آقای احمد گودرزی

نویسنده: SuperUser
0 نظرات

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی: جناب آقای مصطفی حسنوند

نویسنده: SuperUser
0 نظرات

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری: حسین عارف کیا

نویسنده: SuperUser
0 نظرات

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات: جناب آقای حمید احمدی

نویسنده: SuperUser
0 نظرات

مدیریت درآمد

مدیریت درآمد: جناب آقای یاراحمدی

نویسنده: SuperUser
0 نظرات

مدیریت امور مالی شهرداری بروجرد

مدیریت امور مالی شهرداری بروجرد: جناب آقای نوراله رضایی

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
مدیریت حقوقی و املاک شهرداری

مدیریت حقوقی و املاک شهرداری

آقای حمزه گودرزی

مقدمه:
شهرداري سازماني خدماتي و اساس آن مبتني بر خدمت رساني به شهروندان است هر چند تكاليف مقرر در قانون بلديه و متعاقب آن قانون شهرداري، در حال حاضر، محدود و بعضاً رفع شده و براي انجام هر تكليف اداره اي يا سازماني بنيان نهاده شده است اما آنچه قابل توجه مي باشد اينكه قانونگذاران از نخستين مصوبات و قوانين شهري، نگاهي درست و منطقي به شهر داشته اند كه حكايت از مديريت جامع امور شهري دارد شايد بسياري از معضلات شهري ريشه در فقدان مديريت جامع شهر داشته باشد.

با اين مقدمه لازم به ذكر است كه قوانين حاكم بر شهرداري، جوابگوي نياز امروز شهر و شهروندان نيست و با اين وضع، نقش ادارات و معاونت هاي حقوقي شهرداري بسيار تأثيرگذار است.
معاونت حقوقي و املاك شهرداري با اين نگرش سعي در احقاق حقوق شهرداري و جلوگيري از اقدامات خلاف قانون دارد.

نویسنده: SuperUser
0 نظرات
RSS

معاونتها و واحدها

دسته ها

دی ان ان